Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Kringwerk

Kringwerk

Binnen onze gemeente zijn verschillende kringen actief met verschillende doelen. Sommigen kringen zijn gericht op het leggen van het eerste contact met randkerkelijken. Anderen zijn meer gericht op verdieping, persoonlijke geloofsopbouw en toerusting.

Het uiteindelijke doel van het kringwerk is om mensen te leiden tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus en hen te helpen groeien tot discipelen, die zich weer beschikbaar willen stellen voor de dienst in Gods Koninkrijk.

 
Kringcommissie Kringcommissie

Het kringwerk binnen onze Gemeente wordt, namens de Kerkenraad, gecoördineerd door een Kringcommissie.

De Kringcommissie werkt vanuit vier hoofddoelen:

 1. afstemmen thema's
 2. kadervorming
 3. evaluatie
 4. klankbordfunctie voor de kringen

 

De kringcommissie is als volgt samengesteld:

Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51, tel. 412110
Dhr. D (Dirk).Zuijderduijn, De Jongstraat 3, 3461 HT Linschoten
Dhr Arnoud Bosse, Waterviolier 98, Montfoort, tel. 795033
mw W. (Tera) Voorwinden, Willeskop 73 (Montfoort), tel. 481514

 

 
Jonge lidmatenkring Jonge lidmatenkring

Wij vormen een kring die vooral bestaat uit jonge lidmaten van de gemeente, zoals onze kringnaam dat al zegt. Samen willen we dit jaar opnieuw stilstaan bij de Psalmen door verder te gaan met het boekje: “Psalmen beter begrijpen” van Niels de Jong.

Per avond, meestal eens in de drie weken, behandelen we een hoofdstuk of gedeelte uit het boekje. We zijn gewend om eerst een stuk uit de Bijbel te lezen en daarna de toepassing te zoeken op het dagelijks leven. De avonden worden geleid door een van de leden, door middel van een rouleer-systeem. Vaak wordt aan het eind van de avond bepaald bij wie en wanneer de volgende avond plaatsvindt.

Voel je welkom om je aan te sluiten of een keer te komen kijken! De eerste
avond van het nieuwe seizoen zal woensdag 4 oktober zijn. De avond start om 20:00 uur op Jacob van Barneveldstraat 66.

Voor verdere vragen kun je contact zoeken met Lydia Kok, door te mailen naar of te bellen/whatsappen naar 06 – 46 55 83 56. 

 
Jongeren Bijbelkring Jongeren Bijbelkring

Wij zijn een kring voor en door twintigers en dertigers. Op dit moment varieert de leeftijd van ongeveer 25 jaar tot eind 30, maar ook als je iets jonger (of ouder) bent ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij onze kring. Wij zijn een gemêleerd groepje mensen die het fijn en belangrijk vinden om de Bijbel te bestuderen en daarover in gesprek te gaan met elkaar. Het toepasbaar maken van je “christen-zijn” in het dagelijks leven vinden wij een belangrijk onderdeel van deze kring. Komend seizoen willen we verder gaan met het boekje ‘Paulus beter begrijpen’. We zien ernaar uit om God nog beter te leren kennen.

Wij komen 1x per 2 weken bij elkaar bij iemand thuis (rooster met rouleersysteem). De avonden zijn op de dinsdag van 20:00 - 22:00 uur. De eerstkomende avond is op dinsdag 19 september. Daarnaast hebben wij tweemaal per seizoen een gezellige avond.
Voel je welkom om je aan te sluiten of om een keertje te komen kijken.

Contactpersoon: Aart-Jan en Pauline Plaisier, tel. 0348 - 447449, mail:

 
Gemeente Bijbelkring Gemeente Bijbelkring

Ook de Gemeente Bijbelkring hoopt weer van start te gaan in het nieuwe seizoen. Als kring richten we ons in de eerste plaats op het begrijpen van het bijbelgedeelte dat we bespreken, om dat dan te vertalen naar de praktijk van ons leven.

Iedereen is welkom ongeacht leeftijd. We staan open voor een aantal nieuwe kringleden. Als je als nieuw kringlid een keer de sfeer en invulling wil proeven, kom dan gewoon een keer langs. Als je dat vooraf aangeeft bij één van onderstaande contactpersonen, dan zorgen we dan je het materiaal van te voren krijgt. Van harte welkom!

De avonden worden om de drie á vier weken gehouden in “De Wingerd”. De data spreken we in onderling overleg af, maar zijn in de regel op dinsdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur.

De eerste avond zal gehouden worden op D.V. dinsdag 3 oktober. Die avond willen we starten met Hebr 6 : 13 – 7 : 28. Als hulpmiddel daarbij gebruiken we materiaal van ‘Wat zegt de Bijbel?’.

Voor meer informatie: Lida Bakker (lida.bakker@ tiscali.nl) of ds B.M. van den Bosch (tel. 412110) 

 
Ouderenkring Ouderenkring

Hartelijk welkom op de ouderenkring, die wordt gehouden op:
Dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in de Wingerd.

Voor dit winterseizoen hebben we een Bijbelstudie gekozen van Ds. R. van Loon “Koninklijk gezelschap” (mensen rondom David)

Onderstaand de data van de kring voor dit seizoen:

2017:
3 oktober 24 oktober
21 november 12 december

2018:
9 januari 30 januari 20 februari
13 maart

We sluiten het seizoen af op 27 maart 2018. Dit alles D.V. Onder leiding van ds. B.M. van de Bosch, komen we samen rondom de geopende Bijbel.

Tot ziens op de ouderkring, 3 oktober 2017 in de Wingerd.
Dhr. A. de Lange (tel. 413036) Mevr. A. Langenberg (tel. 416778) 

 
Wijkbijbelkring Montfoort Wijkbijbelkring Montfoort

Er is ook een wijkbijbelkring in Montfoort. Tweewekelijks is er een avond bij één van de deelnemers thuis. De avonden worden beurtelings door de kringleden zelf voorbereid en ingeleid. De startavond is D.V. op woensdag 27 september bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 29).

Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘Geloof, liefde en hoop’ van Jan Maasland. In eenvoudige en praktische Bijbelstudies komt de brief aan de Kolossenzen aan de orde.

In Lied 167 uit de bundel ‘Opwekking’ komt tot uitdrukking wat we als kring proberen te doen: Samen bidden, samen zoeken / Naar het plan van onze Heer / Samen zingen en getuigen / Samen leven tot zijn eer.
Naast samen bidden, zoeken en zingen is ook onderlinge verbondenheid een belangrijke pijler van onze kring.

Als je geïnteresseerd bent dan ben je harte welkom op de startavond. Wanneer je vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink ( / tel. 0348-498090). 

 
De Gemeente Groei Groep (GGG kring) De Gemeente Groei Groep (GGG kring)

Dit seizoen hopen we met elkaar de bijbel te bestuderen. Het is goed om niet alleen zondag maar ook op een doordeweeks dag de bijbel te bestuderen en zo met Gods Woord bezig te zijn. Met elkaar proberen we te ontdekken wat Gods ons persoonlijk te vertellen heeft. Vervolgens proberen we Gods woord toe te passen op de praktijk van alle dag, We willen van elkaar leren, en willen zo met elkaar groeien in ons geloof.

We komen 1x in de twee weken op maandag avond in huiselijke kring bij elkaar. De avond wordt geleid door Gert-Jan (vaste kringleider). Als je deelneemt aan de kring hoef je dus niet een avond voor te bereiden of voor te gaan in gebed. We proberen de kring zo laagdrempelig te houden.
Wil je ook groeien in je geloof? Voel je welkom! Het is altijd mogelijk om een avond mee te draaien en te kijken of de Gemeente Groei Groep iets voor u of jou is. De groep is divers, verschillende leeftijden met ieder zijn eigen achtergronden etc. Belangrijk is dat we ieder accepteren en respecteren in hoe we zijn en zo een vertrouwensrelatie met elkaar te kunnen opbouwen. We kijken ernaar uit om weer met de Gemeente Groei Groep te beginnen en hopen dat u of jij er ook bij bent!

Informatie: Gert-Jan en Petra van Halum, De Duiker 78, Linschoten, tel. 0348-409377, email: 

 
Doorgroeigroep Doorgroeigroep

De opzet is om als groeigroep, ervaringen met elkaar te delen en God's Woord te onderzoeken. Dit komende seizoen willen we dit doen aan de hand van het Evangelie van Lucas. Aan de hand van vraag en antwoord methode willen we systematisch het betreffende bijbelgedeelte doorwerken. Het materiaal dat we gebruiken, is afkomstig van een bijbelstudieserie: "Wat zegt de Bijbel".

De bedoeling is om elke 3 weken als groep bij elkaar te komen.
De startavond is dinsdag 5 september. Per keer wordt er afgesproken bij wie de kringavond is.

Contact info: Sjef Verkerk, tel. 0348-474889 of e-mail:

 
Moedergroep Moedergroep

Sinds 2010 komen we als Moedergroep bij elkaar. Onze kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd (3-9 jaar) en daarmee hebben we veel herkenning omdat ze in dezelfde groei- en ontwikkelingsfase zitten. Onze kinderen opvoeden is een hele mooie en dankbare taak, maar ook zeer zeker een verantwoordelijke taak. Graag willen we onze kinderen laten opgroeien in het licht van God's Woord. Wat wil Hij dat we soms juist wel of niet doen in de opvoeding? Wat zegt de Bijbel erover?
Met circa 8 moeders komen we een keer per maand bij elkaar om met elkaar over christelijke opvoeding te spreken en ervaringen uit te wisselen. Komend seizoen behandelen we het boekje ‘Moestuinmoederen; over geloof en opvoeden’. Ben je moeder van kinderen met basisschoolleeftijd, en wil je een keer een avond bijwonen, van harte welkom!

Voor meer informatie over de Moedergroep kunt u contact opnemen met Catharina Nieuwenhuizen, tel. 473289 / 06-47242538 

 
Rivka Rivka

Dag vrouwen van (hervormd) Linschoten,

Je hebt hem vast al in je agenda staan: D.V. dinsdag 26 september. Dan hebben we (vrouwenkring Rivka) namelijk onze eerste ledenvergadering. Ook als je overweegt lid te worden of gewoon gezellig wilt aanschuiven (om bijvoorbeeld sfeer te proeven), voel je welkom. Neem ook gerust een vriendin mee! Die avond gaan we een officieel bestuur kiezen, best een belangrijke avond dus. Heb je zin in een bestuursfunctie, laat dit dan bijtijds even weten door een belletje (06-30086678), appje of mailtje (
Wij hebben er zin in en zien uit naar een gezegend, gezellig en gastvrij nieuw seizoen!

Noteer alvast de andere kringavonden van Rivka in je agenda: 24 okt., 21 nov., 19 dec.,16 jan., 13 feb., 6 maart en 27 maart. Voor alle data geldt D.V.
Een hartelijke groet vanuit de stuurgroep van Vrouwenkring Rivka van: Mieke, Ariëlle en Annet. 
 

 
Youth Alpha

Youth Alpha

Het is ons streven jaarlijks een Youth Alpha te organiseren. Doelgroep ligt in eerste opzet in rand- en niet-kerkelijke jongeren in de leeftijdscategorie van 14-18 jaar. Uitbreiding naar 25 jaar is het doel.

Voor Youth Alpha gelden dezelfde criteria als voor de Alpha cursus. De jeugd van de clubs en jeugdvereniging worden gestimuleerd andere leeftijdsgenoten, die niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten, mee te nemen naar deze cursus.Na deze cursus wordt doorstroming naar het bestaande jeugdwerk/catechese gestimuleerd.

Youth Alpha wordt door jonge gemeenteleden geleid.

 
Kerkgeschiedeniskring Kerkgeschiedeniskring

Donderdag 14 september gaat de kerkgeschiedeniskring weer van start. We beginnen dit jaar opnieuw met de Oudheid (de periode tussen het jaar 0 en 500). Mocht je nog twijfelen om wel of niet mee te doen, dan zou het dus nu een goed moment kunnen zijn om aan te haken. Zes avonden per jaar komen we bijeen. Er is een inleiding die wordt ondersteund met beeldmateriaal en daarna bespreken we teksten (of fragmenten van teksten) uit de kerk der eeuwen. De jaren door komen er diverse thema’s aan de orde:

 • Wat geloven we precies?
 • Kinderdoop vanaf het begin?
 • Ontstaan van de Bijbel
 • Simon de pilaarheilige, wie was dat?
 • Betekenis van de kloosters voor onze beschaving
 • Wat leert de Oosters-orthodoxe kerk
 • Invloed van de kerkvader Augustinus
 • Kerstening van Nederland
 • Zijn Wodan en Donar echt verdwenen uit ons land?
 • De filosoof Aristoteles en de kerk
 • Luthers punt
 • Waar komt de naam protestants vandaan?
 • Wanneer ben je een calvinist?
 • Wat kunnen we in deze tijd met de Dordtse Leerregels?
 • De kerk en ‘’de verlichting’’
 • Nijkerkse beroeringen
 • Waarom zoveel kerkgenootschappen?
 • Wat is ‘’moderne theologie’’
Donderdag starten we met bespreking van de eerste eeuwen en teksten uit die periode. Christenen moesten het nog lang zonder de Bijbel doen zoals we die nu kennen, maar stonden nog wel dicht bij Jezus en de discipelen. We lezen onder andere De Didache, een geschrift geschreven rond het jaar 100. Het geeft een inkijkje in hoe de jonge kerk zocht naar vormen en manieren om het geloof dat ze van de apostelen overgeleverd hadden gekregen door te geven. Dopen, hoe doen we dat eigenlijk? Of avondmaal vieren? En hoe gaan we om met vasten? Hoe behandelen we onze voorgangers? Er waren veel vragen waarop de jonge kerk een antwoord zocht.

Interessant is ook de eerste volledige beschrijving die we kennen van een eredienst in de vroegchristelijke tijd. Het is van de hand van Justinus Martyr (gemarteld in Rome, 165). Verder lezen we onder meer nog een fragment uit De marteldood van Polycarpus (69-156). Polycarpus was bisschop van Smyrna (nu Turkije) en werd er in 156 gemarteld. Hij was leerling van de apostel Johannes. Het fragment komt uit een ooggetuigenverslag van de marteling.

Welkom op donderdag 14 september 20.00 uur in De Wingerd!
Voor de andere datums denken we aan: 9 november, 7 december, 25 januari, 8 maart en 10 mei. Info en aanmelden:

 
Hervormde mannenvereniging BOAZ Hervormde mannenvereniging BOAZ

Mannenvereniging Boaz komt D.V. elke 2 weken op donderdagavond om 20.00 uur bij elkaar.


Locatie: Liefhovendijk 40
Onderwerp: Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan, na gezamenlijk overleg.
Contactpersoon: C. Langerak, tel. 411810.

 
Ouderenmiddag Ouderenmiddag

Ongeveer 6 keer per jaar worden voor de bejaarden in de gemeente ouderenmiddagen georganiseerd. Na een meditatie is er een gevarieerd programma (een spre(e)k(st)er, een diaklankbeeld, enz.). Deze middagen vangen aan om 14.30 uur en vinden plaats in “de Wingerd“. Desgewenst kunt u opgehaald en thuisgebracht worden. De organisatie is in handen van de hervormde Vrouwenvereniging “Woord en gebed“.

Contactpersoon:
Mevr. J. Vroege tel. 413398
 

 
 
 

Inloggen


 

Uitgave collectemunten
datum en tijdstip 02-07-2018 om 20:30
meer details

Inzamelmoment NZM
datum en tijdstip 07-07-2018 om 09:30
meer details

 
Kerkklanken juli-sept 2018
 
 
Wat is jouw talent?

 
 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.