Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Taken en werkwijze evangelisatiecommissie

Taken en werkwijze evangelisatiecommissie

Als gemeente van Christus mogen wij, het aan ons gegeven Evangelie, doorgeven en voorleven aan de mensen om ons heen en wereldwijd in woord en daad. De grondslag daarvan vinden we in de opdracht zoals Christus ons geeft in het evangelie van Markus: “Gaat heen, in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”( 16 : 15) en “Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (5:16). Deze opdracht geldt niet alleen de evangelisatie commissie maar ieder die lid is van de gemeente van Jezus Christus.

De commissie is als volgt samengesteld:

 
A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- contactpersoon kerkenraad -
tel. 433533
 

vacature
 
tel.
Dhr. G. (Gerwin) van der Linden tel.
mw G.W. (Grianne) Verweij, Cattenbroekerdijk 34 tel. 434859
mw. C (Catharina) Nieuwenhuizen, Maarschalklaan 11, Montfoort
- Voorzitter -
tel 473289
vacature tel.
mw I. (Ina) van Ballegooijen, Akkermunt 12 tel. 469244
Dhr P (Peter) Elenbaas, Hof van Voorvliet 39 tel. 422160
vacature tel.

 

 
Alpha-cursus

Alpha-cursus

Binnen onze gemeente wordt ook de Alpha-cursus gegeven.

De Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een zaterdag. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.

Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Kernpunten
* Wie is Jezus?
* Waarom stierf Jezus aan het kruis?
* Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
* De bijbel lezen: hoe en waarom?
* Waarom en hoe kan ik bidden?
* Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
* Hoe leidt God ons?
* Kan God ook vandaag mensen genezen?
* Wat heeft de kerk er mee te maken?

Voor wie is een Alpha-cursus?
Alpha is voor iedereen!
- voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
- voor mensen die pas christen zijn geworden
- voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Meer weten?
Bert van Dijk, Molentocht 18, tel. 410896

 
Tentdagen

Tentdagen

Jaarlijks worden door een team, onder verantwoordelijkheid van de evangelisatiecommissie, de z.g. TENTDAGEN georganiseerd. Drie dagen (donderdag t/m zaterdag) + afsluitende evangelisatiedienst in de tent op zondagmiddag, in de voorlaatste week van de zomervakantie staat een tent opgesteld.
Daarnaast is er voor de jongeren van 12-16 jaar, in de week van de tentdagen, een driedaags kamp. Al deze activiteiten worden ontplooid om kinderen, jongeren en ouderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Klik hier voor meer informatie over de tentdagen.

 
 
 

Inloggen


 

JV NIEK
datum en tijdstip 18-02-2018 om
meer details

Zondagsschool | Kindercatechese
datum en tijdstip 18-02-2018 om 14:30
meer details

 
Kerkklanken jan-febr 2018
 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Wat is jouw talent?

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.