Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
De 4 pijlers van het jeugdwerk De 4 pijlers van het jeugdwerk

In het Beleidsplan 2014-2018 zijn de 4 pijlers en doelstellingen van ons jeugdwerkbeleid verder uitgewerkt:

 1. Jeugd & leren
  (zondagsschool, catechese)
   
 2. Jeugd & ontmoeten
  (creche, kinderkoor, clubwerk, JV)
   
 3. Jeugd & eredienst 
  (jeugddiensten)
   
 4. Jeugd & omzien  
  (jeugdpastoraat, jeugddiaconaat)      

 
Jeugdraad Jeugdraad

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd vanuit een jeugdraad.

De jeugdraad:

 • adviseert de kerkenraad inzake het beleid voor het jeugdwerk
 • signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor aan te dragen
 • stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college van kerkrentmeesters
 • voert het beleidsplan uit
 • zorgt voor toerusting van leidinggevenden
 • begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk
 • zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk
 • evalueert jaarlijks het jeugdwerk
 
Meer weten over de opzet en taken van de jeugdraad?  Klik
hier
 

 
Samenstelling jeugdraad Samenstelling jeugdraad

      
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:


 

voorzitter Rob van Butselaar 
secretaris   Cees Joosse
penningmeester Martijn Kool  
pr & communicatie   vacature
coördinator Jeugd & leren Tera Voorwinden    
coördinator Jeugd & omzien Esther Verduijn  
coördinator Jeugd & ontmoeten (basisschool)   Vacature   
coördinator Jeugd & ontmoeten  (12+)   Mike van Ballegooijen
coördinator Jeugd & eredienst   Jos Gelderblom

 
HGJB HGJB

Binnen het jeugdwerk maken we dankbaar gebruik van het materiaal van de de HGJB: een christelijke beweging van en voor jongeren! 

Deze methodes zijn op elkaar afgestemd en ook afgestemd op de specifieke doelgroep (waarbij ook gebruik wordt gemaakt van multimedia). Het leidinggevend kader wordt toegerust voor het gebruik van de HGJBL methodes  

Door de HGJB worden er diverse projecten uitgevoerd met het oog op jongeren. Daarin worden twee doelgroepen onderscheiden:

HGJB Voor jou: jongeren

HGJB Support: iedereen in de gemeente die met en voor jongeren werkt 

 
HGJB jaarthema 2017-2018 HGJB jaarthema 2017-2018

In het HGJB-jaarthema en nieuwe diaconale project staan we stil bij het thema Open je ogen. Door middel van dit thema wordt de hele gemeente gestimuleerd om actief te ‘zien’. In onze standaardmodus kijken we vaak alleen maar naar wat we zelf willen zien. En wat in ons eigen straatje past. Wanneer zijn we bereid om dingen op ons in te laten werken die we in eerste instantie niet zien of op het eerste gezicht niet zien? Staan we echt open voor nieuwe ervaringen of ontdekkingen en durven we daarvoor de ander echt in de ogen te kijken?
 
Op de site van de
HGJB vinden jullie alle achtergrondinformatie

 
 
 

Inloggen


 

Uitgave collectemunten
datum en tijdstip 02-07-2018 om 20:30
meer details

Inzamelmoment NZM
datum en tijdstip 07-07-2018 om 09:30
meer details

 
Kerkklanken juli-sept 2018
 
 
Wat is jouw talent?

 
 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.